PRZEZ RODO NALEŻY ROZUMIEĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), REGULUJĄCE KWESTIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATB TRUCK S.A. z siedzibą w ŚREMIE, UL. GOSTYŃSKA 51

Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych jest Katarzyna Ulman, adres email kontaktowy: rodo@atbtruck.com.pl

W procesie przetwarzania danych osobowych nie występują przypadki automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nie występuje także przekazywanie Państwa danych do państw trzecich (poza UE).

W każdym przypadku mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zawarto dodatkowe informacje dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: