KLAUZULA INFORMACYJNA – WYSZUKIWANIE KONTRAHENTÓW

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATB TRUCK S.A. z siedzibą w ŚREMIE, UL. GOSTYŃSKA 51,

2. Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych jest Katarzyna Ulman, adres email kontaktowy: rodo@atbtruck.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu pozyskania i podjęcia współpracy z kontrahentem. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a prawnie uzasadniony interes administratora polega na konieczności zapewnienia dostawy lub sprzedaży towarów i usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa administratora.

4. Dane Państwa zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, a w szczególności z Internetu i obejmują dane podstawowe (Państwa firma), dane teleadresowe i rejestracyjne. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ich pozyskania.

6. Odbiorcą Państwa danych może być firma informatyczna obsługująca administratora i operator serwera pocztowego.

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zawarto dodatkowe informacje dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: