KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW KORESPONDENCJI

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATB TRUCK S.A. z siedzibą w ŚREMIE, UL. GOSTYŃSKA 51,

2. Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych jest Katarzyna Ulman, adres email kontaktowy: rodo@atbtruck.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu właściwej rejestracji korespondencji, a zatem zapewnienia właściwego obiegu dokumentów Administratora, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes. Zatem przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

5. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi i firmy kurierskie.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Poniżej zawarto dodatkowe informacje dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: