INFORMACJA DLA KIEROWCÓW

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATB TRUCK S.A. z siedzibą w ŚREMIE, UL. GOSTYŃSKA 51,

2. Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych jest Katarzyna Ulman, adres email kontaktowy: rodo@atbtruck.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia właściwej ochrony zakładu administratora poprzez kontrolę wjazdu/wyjazdu oraz realizacji umów sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a prawnie uzasadniony interes administratora polega na konieczności zapewnienia ochrony zakładu oraz towaru.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości wjazdu na teraz zakładu.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma ochroniarska.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zawarto dodatkowe informacje dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: